مدیران خودرو
مدیران خودرو
از 3 میلیون تا 5 میلیون تومان تخفیف ویژه دارندگان ویژه کارت

بیشتر بدانید

آزمایشگاه ژنتیک تابان
آزمایشگاه ژنتیک تابان
20 درصد تخفیف ویژه دارندگان ویژه کارت

بیشتر بدانید

هومن ژن پارس
هومن ژن پارس
8 درصد تخفیف ویژه دارندگان ویژه کارت

بیشتر بدانید

 هتلهای پارس
هتلهای پارس
30 تا 45 درصد تخفیف ویژه دارندگان ویژه کارت اعمال تخفیف بصورت حضوری با به همراه داشتن ویژه کارت در هتل انجام می شود.

بیشتر بدانید

فروشگاه جانبو
فروشگاه جانبو
2.7 درصد تخفیف ویژه دارندگان ویژه کارت

بیشتر بدانید