هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
تا 60 درصد تخفیف ویژه دارندگان ویژه کارت

بیشتر بدانید

هتلهای پارسیان
هتلهای پارسیان
بزودی به جمع خدمات دهندگان خواهد پیوست.

بیشتر بدانید

قطارهای فدک
قطارهای فدک
7 درصد تخفیف ویژه دارندگان ویژه کارت

بیشتر بدانید

 هتلهای پارس
هتلهای پارس
30 تا 45 درصد تخفیف ویژه دارندگان ویژه کارت اعمال تخفیف بصورت حضوری با به همراه داشتن ویژه کارت در هتل انجام می شود.

بیشتر بدانید