شرایط دریافت تخفیف از فروشگاههای افق کوروش

فرهیخته گرامی :
بدینوسیله به اطلاع می رساند، در صورت عضویت ویژه کارت در باشگاه مشتریان فروشگاههای زنجیره ای افق کورورش، امکان استفاده از تخفیف ویژه کارت حذف و تخفیف ها از طریق باشگاه مشتریان آن فروشگاه لحاظ خواهد شد.