مجمع هماهنگی بخش خصوصی با محوریت ارزیابی و توانمند سازی سرمایه های انسانی

فناورد به عنوان مبادی شرکت های خلاق ، مجمع هماهنگی بخش خصوصی را با محوریت ارزیابی و توانمندسازی سرمایه انسانی برگزار می کند. این مجمع با هدف شناسایی و ارزیابی شایستگی های شغلی و همچنین بررسی چالش های عرضه و تقاضای نیروی انسانی برگزار می کند.
مهلت ثبت نام : 21 مرداد 98
زمان : شنبه ،26مرداد98
از ساعت 9 الی 12
مکان : سالن اجلاس سران
ثبت نام رایگان:
در این قسمت