قرارداد همکاری  شرکت رایمون توسعه آریا با شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

در راستاي ارائه خدمت در حوزه گردشگري به جامعه علمي كشور، شركت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي نيز به جمع خدمات دهندگان پيوست.