اطلاعیه جدید

ساعات کاری شرکت در ماه مبارک رمضان به شرح ذیل می باشد

 شنبه تا چهار شنبه از ساعت   8:30 الی 16

و در روز پنج شنبه از ساعت  8:30 الی 13