همکاری شرکت رایمون توسعه آریا باشرکت ارتباطات آسیا تک

شرکت آسیاتک با ارائه پکیج اختصاصی برای دارندگان ویژه کارت 6 سرویس جدید برای جامعه علمی اختصاص داده است
برای مشاهده سرویهای مورد نظر به بخش خدمات ، مراکز آموزشی و تخصصی مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است این سرویسها فقط برای متقاضیانی قابل استفاده می باشد که نخستین بار از آسیاتک استفاده می نمایند.  
در غیر اینصورت باید مجددا ثبت نام نمایند.

برای دریافت کدهای تخفیف هم با شماره 1631 یا 09201311631 تماس حاصل نمایید