قرارداد همکاری شرکت رایمون توسعه آریا با قطارهای فدک

در راستای ارائه خدمات به جامعه علمی و نخبگان کشور، شرکت قطارهای فدک نیز به جمع خدمات دهنگان پیوست 

 

تا 7 درصد تخفیف ویژه، ویژه دارندگان "ویژه کارت"

از این پس دارندگان "ویژه کارت" میتوانند تا 7 درصد تخفیف در خرید بلیط های قطاز فدک علاوه بر تمامی تخفیفات جاری آن شرکت بهرمند گردند 

 

"ویژه کارت" کارتی ویژه برای جامعه ی علمی کشور